Phương pháp sử dụng âm thanh dụ yến

Một trong những âm thanh còn là yếu tố quan trọng đầu tiên điều khiến cho chim yến chú ý tập trung đến nhà nuôi yến của bạn. Theo như ông Pak Harry - một người nổi tiếng ngày nay bởi những nghiên cứu về kỹ thuật quá trình thời gian nuôi yến hiện đại. Ông đã có rất nhiều những lời khuyên đúng đắn cho những việc lựa chọn âm thanh dẫn dụ chim yến như sau.

 

Âm thanh dẫn dụ chim yến về làm tổ

Đảm bảo phải có cả âm thanh thích hợp trong và ngoài nhà yến với số lượng từ khoảng 5 đến 10 âm ngoài và 3 âm thanh

Đối với những loại âm ngoài, nên sử dụng thực hiện những âm Marvellous Cloud, King Kong, Super 208, Black Cloud, và Pukau.Còn với âm bên trong thì nên sử dụng các loại SuperBabyKing, Baby King, Super Colony.

Cũng phải có âm thanh phương thức dẫn dụ ngày và đêm riêng biệt đúng cách để đạt hiệu quả cao hơn. Nên lưu ý vấn đề khu vực của bạn cho phép phát âm phương thức dẫn dụ trong khoản thời gian nào hợp lý. Thường thì ở những khu vực thành thị chỉ được phát khoảng thời gian từ 6h sáng đến 9h tối.

Đảm bảo bạn cũng có thể kiểm tra trực tiếp thử khả năng quá trình chấp nhận âm thanh ngay khi tại nhà yến của bạn bằng cách thức thử từng âm một và quan sát theo dõi lũ chim yến nó phản ứng như thế nào đối với các loại âm thanh trước đó. Cũng nhưng có thể một âm thanh nào đơn giản nào đó sẽ tạo ra kết quả tốt hơn nhưng âm thanh đó phải được nêu ở trên, vì vậy việc mà bạn tự có thể kiểm tra thử vẫn rất quan trọng cần thiết đề thuận lợi quá trình nuôi yến

Quá trình sau khi âm thanh dẫn dụ, việc mà bạn phải lựa chọn những loại ván làm tổ cho yến cũng thật sự khá quan trọng đơn giản vì nó quyết định tất cả đến việc yến có chịu ở lại nhà của bạn hay đến rồi lại đi. Ngoài ra thì còn những nhân tố ảnh hưởng quyết định tất cả trong quá trình kỹ thuật nuôi yến cũng cần thiết quan trọng cho những người đang mới bắt đầu nuôi yến trong nhà.

>> Xem thêm: xây nhà nuôi chim yến, giá thiết bị nhà yến tphcm, máy tạo ẩm nuôi yến