21%
Bộ béc 3 đầu phun

Bộ béc 3 đầu phun

55.000đ70.000đ

40%
Nối cuối thẳng

Nối cuối thẳng

15.000đ25.000đ

25%
Cuối Ngang

Cuối Ngang

15.000đ20.000đ

37%
Van khoá phun sương

Van khoá phun sương

50.000đ80.000đ

20%
Đầu răng lọc

Đầu răng lọc

20.000đ25.000đ

35%
Đế béc phun sương

Đế béc phun sương

13.000đ20.000đ

37%
Tê nhựa

Tê nhựa

5.000đ8.000đ

37%
Co dây phun sương

Co dây phun sương

5.000đ8.000đ

23%
Bộ béc phun sương

Bộ béc phun sương

23.000đ30.000đ

37%
Dây dẫn nước PE

Dây dẫn nước PE

5.000đ8.000đ

92%
Bộ lọc nước

Bộ lọc nước

110.000đ1.500.000đ

93%
Béc phun sương số 1,2,3

Béc phun sương số 1,2,3

10.000đ15.000đ

40%
Béc phun sương đài loan

Béc phun sương đài loan

12.000đ20.000đ